Flere bilder

Før Etter

Før Etter

Før Etter

Før Etter

Før Etter

Før Etter

Før og etter Før og etter

Vifte fra mekanisk ventilasjon under rens Viftehus våde før og etter rens

Før Etter